ការប្រកួតបាល់ទាត់ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ (KSIT) vs​​​ អតីតនិស្សិតវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា (ITC)

ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់មិត្តភាពរវាងក្រុមបាល់ទាត់ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ (KSIT) vs​​​ អតីតនិស្សិតវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា (ITC)

Read more

អាហារូបករណ៍ ១២០ កន្លែង សម្រាប់សិក្សានៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺនឹងធ្វើការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សដែលប្រលងជាប់ទី១២ ដើម្បីទទួលបាននូវអាហារូបករណ៍ ១២០ កន្លែងទៅតាម៤មុខវិជ្ជាដូចខាងក្រោម៖ វិទ្សាសាស្រ្តសត្វ វិទ្សាសាស្រ្តដំណាំ វិទ្សាសាស្រ្តជលផល កុំព្យូទ័រធុរកិច្ច សម្រាប់សិស្សដែលចាប់អារម្មណ៍សូមមកទទួលពាក្យនៅវិទ្យាស្ថានបច្ជេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺដោយផ្ទាល់ ឬ ទាយយកតាម Online ហើយត្រូវមកដាក់ពាក្យនៅវិទ្យាស្ថានអោយបានមុនថ្ងៃទី ….. ពាក្យគំរូសម្រាប់ការបំពេញពាក្យអាហារូបករណ៍ ព័តមានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកលេខ៖ 085 483609  

Read more